SIRI NOTA LENGKAP MUTAKHIR PMR (6 Judul)

 
MORE VIEWS
 

Karangan Carta, Graf & Gambar

Dr Hassan Noor, Siti Hafsah Yahya et. al (Author)
 
ISBN : 9789670350103
     
     
Pages : 152
     
Publisher : Synergy Media
     
Book Size : 6” x 8.25”
     
Text Printing : 1 Color
     
Author : Dr Hassan Noor, Siti Hafsah Yahya et. al
     
Price : RM 8.90
     
Price Now : RM 8.00
 
 
Synopsis
 
Panduan mengarang karangan berdasarkan bahan rangsangan meliputi gambar tunggal, gambar bersiri, gambar rajah, jadual, carta, peta, graf, iklan dan sebagainya. Karangan yang dihasilkn hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda perlu mentafsir bahan rangsangan yang diberi serta mengemukakan isi-isi yang relevan. Seperti biasa,karangan mestilah mempunyai pendahuluan, isi dan penutup. Apa yang penting, adik-adik perlu mengenal pasti kata kunci yang terdapat dalam bahan rangsangan terlebih dahulu. Isi-isi yang dibentuk haruslah disokong oleh huraian yang kelas dan contoh yang sesuai. Kesimpulan yang dibuat hendaklah tepat, padat, menarik serta meyakinkan.

Buku ‘Karangan Carta, Graf & Gambar membantu pelajar untuk mengarang berdasarkan bahan rangsangan.

Jangan ketinggalan untuk memiliki buku ini!